Sai-avatars


Aller au contenu

Menu principal:


Navaratnamala

Chant des Vedas

NavaratnamalaPureeshwara Pankaja Nethra Bhaktha Samrakshaka Sai NamoNathi Theeranivaasi Chinne Krishna Sathya Sai NamoSutham Mahadeva Prasannuthe Aapani Varana Sai Shivom
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Gana Natha Pitha Jegadeshwara Kasi Vishveswara Sai ShivomGuna Nayaga Mangala Dayaga Moksha Pradayaka Sai NamoGuna Nigkraha Pavana Kal Pitha Parthi Maheswara Sai Namo
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Dharana Nadhaswarupaa Shri Naarana Sambhava Sai NamoNiggraha Narahari Sambava Rama Avathara Shri Sai NamoPuthra Anugraha Shobita Ananda Rama Shri Sai Namo
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Shri Mathura Puri Nayaga Shoka Samhara Shri Sai NamoNimardhana Mangala Nayaki Nayaga Sai NamoPriya Natana Manohara Shankara Rupa Shri Sai Shivom
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Dharana Sundara Rupa Thribuvana Pala Shri Sai NamoHala Visha Pannaga Valabha Aananda Thandava Sai NamoGothra Parvathi Ramana Baktha Anukula Shri Sai Namo
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Mohana Dasaratha Nandhana Ayothyavasi Sai NamoPriya Hari Madhava Gopala Nanda Kumara Shri Sai NamoPriya Baktha Manohara Arjuna Mitra Shri Sai Namo
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Hridaya Sanchari Gopala Giridhara Bala Shri Sai NamoAvathara Parthi Vihari Gopari Pala Shri Sai NamoPradayaga Murali Lola Munijana Vandhitha Sai Namo
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Yugaandara Shri Ragu Nandana Ravana Mardhana Sai NamoNayaga Gokula Balaka Dushta Samharaka Sai NamoMaheswara Dehi Dhanam Heetham Deva Devothama Sai Shivom
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey

Ganaar Chita Shritajana Palaka Sathya Swarupa Shri Sai NamoBhaya Shangkata Papa Vimochana Dheena Samrakshaka Sai NamoPurishwara Parthi Maheswara Premaavathara Shri Sai Namo
Jaya Hey Sathya Sai Maheswara Dehi Rathim Thava Padha Yugey
Page d'accueil | Bienvenue | Les 3 Avatars Sai | Vie de Sathya Sai Baba | La mission de SSB | Son enseignement | Son message | Sathya Sai en actions | Sathya Sai Organisation | Les Valeurs Humaines | Prières quotidiennes | Méditation | Chants sacrés | Chant des Vedas | Gayatri Mantra | 108 des divinités | Sai Three | Evènements annuel | Manifestations | Africa Sai | Puttaparthi | Liens sites Sai | Abonnements | Contactez-nous | Plan du site


Revenir au contenu | Revenir au menu