Sai-avatars


Aller au contenu

Menu principal:


SRI SATHYA SAI NAVARATNA

Prières quotidiennes
1 - Parthi Pureeshwara Pankaja Netra
Bhakta Samrakshaka Sai Namo
Chitravathi Nadi Theera Nivasi
Chinni Krishna Sathya Sai Namo
Attri Sutham Mahadeva Prasannutha
Apannivarana Sai Shivom
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pada Yuge


2 - . Shri Gananatha Pitha Jagadeeshwara
Kashi Vishweshwara Sai Shivom
Shri Gunanayaka Mangala Dayaka
Moksha Pradayaka Sai Namo
Bhava Guna Ni Graha Pavana Kalpitha
Parthi Maheshwara Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pada Yuge


3 - . Vedho Dharana Nada Swaroopa
Shri Narana Sambhava Sai Namo
Rakshasa Nirgraha Nara Hari Sambhava
Râma-Avatara Shri Sai Namo
Anjani Puthra Anugraha Shobitha
Ananda Râma Shri Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathin Tava Pada Yuge


4 - . Shobitha Shri Mathurapuri Nayaka
Shoka Samhara Shri Sai Namo
Tripura Asura Ni-Mardhana Mangala
Nayaki Nayaka Sai Namo
Sama Gana Priya Natana Manohara
Shankara Roopa Shri Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pad Yuge


5 - . Sula Dharana Sundara Roopa
Tribhuvana Pala Shri Sai Namo
Haala Haala Pannaga Vallabha
Ananda Tandava Sai Namo
Bharadwaja Gotra Parvati Râmana
Bhaktanukoola Shri Sathya Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathin Tava Pada Yuge
6 - . Sita Mohana Dasaratha Nandana
Ayodhya Vasi Sai Namo
Radha Priya Hari Madhava Gopala
Nanda Kumara Shri Sai Namo
Suradasa Priya Bhakta Manohara
Arjuna Mitra Shri Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pada Yuge


7 - . Meera Hrudaya Sanchari Gopala
Giridhara Bala Shri Sai Namo
Yuga Avatara Parthi Vihara
Goparipala Shri Sai Namo
Mukthi Pradayaka Murali Lola
Muni Jana Vandita Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pada Yuge.


8 - . Treta Yugantara Shri Raghu Nandana
Ravana Mardhana Sai Namo
Dwapara Nayaka Gokula Balaka
Dushta Samharaka Sai Namo
Pahi Maheshwara Dehi Dhanam Hitham
Deva Devotama Sai Shivom
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pada Yuge


9 - . Deva Ganarchita Sruthjana Palaka
Sathya Swaroopa Shri Sai Namo
Bhava Bhaya Sankata Papa Vimochana
Deena Samrakshaka Sai Namo
Shirdi Pureeshwara Parthi Maheshwara
Prema Avatara Shri Sai Namo
Jaya Jaya Hey Sathya Sai Maheshwara
Dehi Rathim Tava Pada Yuge


Page d'accueil | Bienvenue | Les 3 Avatars Sai | Vie de Sathya Sai Baba | La mission de SSB | Son enseignement | Son message | Sathya Sai en actions | Sathya Sai Organisation | Les Valeurs Humaines | Prières quotidiennes | Méditation | Chants sacrés | Chant des Vedas | Gayatri Mantra | 108 des divinités | Sai Three | Evènements annuel | Manifestations | Africa Sai | Puttaparthi | Liens sites Sai | Abonnements | Contactez-nous | Plan du site


Revenir au contenu | Revenir au menu